Rollebeskrivelse for styret i Kvaløya sportsklubb  

I Lov for Kvaløya sportsklubb 31. mars 2022§ 20 omtales styrets overordnede rolle og fullmakter.  

Styret er Kvaløya sportsklubb sin høyeste myndighet mellom årsmøtene.   

Styreleder sin viktigste rolle er å lede styrets arbeid, slik at styret fungerer effektivt og i henhold til de føringer som er gitt av årsmøtet gjennom vedtekter og vedtak. Styreleder skal planlegge styremøter sammen med daglig leder, være daglig leders diskusjonspart og veileder i overordnede saker.   

Styrets nestleder er styreleders stedfortreder og har i tillegg til å være styremedlem en koordinerende rolle innen økonomistyring. Styrenestleder er daglig leders diskusjonspart og veileder i økonomiske saker.   

Styremedlemmene sin viktigst rolle er, i tillegg til den enkeltes særegne rolle, å delta aktivt på styremøter med sine synspunkt på saker.  

Kompetansekrav kvalitetsklubb fotball: Et flertall av styrets medlemmer skal ha gjennomført Fotballeder 1-kurs.  

En oversikt over styret finner du på klubbens hjemmesider: Styret – Kvaløya SK  

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129