Fotball yngres

KSK G08-1

Dette laget startet opp i mai 2013 og består av gutter og jenter født i 2008. 
I hovedsak sokner spillerne på dette laget til Storelva skolekrets. Vi trener 1 gang i uka utenom ferier/høytider.

Dersom det er noen tilflyttere eller andre som ønsker å spille fotball sammen med oss - ta kontakt med lagleder.