Innkalling til årsmøte i Kvaløya Sportsklubb

Det innkalles til årsmøte i Kvaløya Sportsklubb
NB! Nytt tidspunkt
Mandag 15.april 2024 kl 19.00 i Rødtindhallen, møterom i 2.etasje.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 7.mars 2024.
Sendes på e-post til: post@kvaloyask.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden senest en uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Mvh
Styret, Kvaløya Sportsklubb

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129