Sportslig utvalg fotball

Sportslig utvalg har som sin primære oppgave å ivareta det sportslige utviklingsansvaret i Kvaløya Sportsklubb. Dette innebærer å iverksette nødvendige tiltak for å oppnå målene i klubbens sportsplan.
Utvalget skal sørge for at Kvaløya sportsklubb sin gjeldende sportsplan og Norges idrettsforbund og
Norges fotballforbund sine retningslinjer og reglement etterleves i klubben og i lagene.

Kvaløya Sportsklubb har fått på plass sportslig utvalg fotball bestående av følgende personer:

Mariel Lavoll (leder)
Christer Johnsgård
Alexander Kvikne
Morten Stensøy
Espen Lyngmo (vara)

Kontaktinformasjon til utvalget er via e-post: ksksportsligutvalg@gmail.com

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129