Rollebeskrivelser

Her vil klubbens rollebeskrivelser fremkomme.

Arbeidet med dette pågår. Rollebeskrivelser vil bli lagt ut fortløpende. For spørsmål, ta kontakt med leder styringsgruppe kvalitetsklubb (lene.fredriksen@outlook.com)

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129